ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  มีความประสงคืจะดำเนินการขายไม้พะยูงส่วนที่เหลือจากการถูกลอบตัดโค่นลงในที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านหนองกับ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ขายทอดตลาด ไม้พะยูง.pdf)ขายทอดตลาด ไม้พะยูง.pdf 272 kB2020-12-04 17:40