งบทดลอง 31 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (1.jpg)1.jpg 414 kB2022-02-10 16:22
Download this file (2.jpg)2.jpg 468 kB2022-02-10 16:22
Download this file (3.jpg)3.jpg 492 kB2022-02-10 16:22
Download this file (4.jpg)4.jpg 482 kB2022-02-10 16:22
Download this file (5.jpg)5.jpg 277 kB2022-02-10 16:22
Download this file (6.jpg)6.jpg 173 kB2022-02-10 16:23
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved