(29 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศฯ ในวันเดียวกัน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ