ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (สถานศึกษาสังกัดอำเภอนาโพธิ์) จำนวน 20 โรง   ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายกันวลินทร์  เมืองแก้ว  นายอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี

 

(เวลา 06.00 น.) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (สถานศึกษาสังกัดอำเภอนาโพธิ์) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

(เวลา 08.00 น.) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (สถานศึกษาสังกัดอำเภอนาโพธิ์) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พอประชุมอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

(เวลา 18.00 น.) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (สถานศึกษาสังกัดอำเภอนาโพธิ์ฺ)พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอนาโพธิ์  เป็นอันเสร็จพิธีตามลำดับ...###

 
 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : @หัสดิน  เป็นนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ ้เขต 4 
ลิงก์ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved