วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสตึก จัดงานแสดงมุทิตาจิต "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ให้กับข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ในสังกัดอำเภอสตึก (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4) ปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชาตรี เชยรัมย์ ประธานชมรม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรม ผู้ติดตาม และผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 60 คน ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2563
       04.00 น. ออกเดินทางจากอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
       09.00 น. ถึงเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ล่องแพชมทัศนียภาพ สองฝั่งลำโดมน้อย รับประทานเที่ยง กิจกรรมสังสรรค์
       15.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรมโขงเจียม 2 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
       18.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประธานชมรมกล่าวเปิดงาน มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่เดินทาางไปร่วมงาน และรับมอบทุนสนับสนุนงานของชมรม ตามลำดับ


วันที่ 9 สิงหาคม 2563
       08.30 น. เดินทางไปยังวัดถ้ำคูหาสวรรค์ ไหว้พระ ทำบุญ กราบไหว้สรีระหลวงปู่คำคนิง ชมวิวทัศนียภาพแม่น้ำสองสี (แม่น้ำโขง + แม่น้ำมูล)
       10.00 น. เดินทางไปถึงวัดสิรินธรวราราม (ภูพร้าว) ไหว้พระทำบุญ ชมทัศนียภาพเขื่อนสิรินธร
       12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร้านกกขาม อ.วารินชำราบ ซื้อของที่ระลึก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้บริหารสถานศึกษา เกษียณอายุราชการ 6 ราย สายผู้สอน 1 ราย และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ จำนวน 1 ราย ดังนี้

       1. นายธนพล จงปัตนา ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
       2. นายสุนันท์ จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง
       3. นายมนตรี ชะบา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
       4. ดร.อนุชิต วรรณสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้่าง
       5. นายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
       6. นายสมภาร กุลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง
       7. นายสุทิน พาโคกทม ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
       8. นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


        บรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่นของทุกฝ่าย ซึ่่งผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา การมอบของขวัญ ของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก มิตรภาพ ความอบอุ่น ปลื้มปิติยินดีกับทุกท่านที่เกษียณอายุราชการในปีนี้...##

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin2
ภาพ : จรรยา กีรตินิตยา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved