วันที่  30 กันยายน 2564

       นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับดี  ประเภทส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท)  จากนายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  

85376

S 8683524