สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ออกตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ขอรื้อถอน

 

76349

วันที่ 11 เมษายน 2565

    คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะ ร่วมตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ (บ้านพักครู) และสิ่งปลูกกสร้างอื่น ที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก และโรงเรียนบ้านหนองกับ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

76352

198962

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved