"การประชุมการเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566"

S 8380495

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

       นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการกำหนด tor และรายละเอียดในการจัดซื้อของครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ.2566 (โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน & ครุภัณฑ์โรงงาน) ตามบัญชีจัดสรร จำนวน 34 โรงเรียน

S 8380472

S 8380572

S 8380560

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved