วันที่ 16 ธันวาคม 2563

        คณะกรรมการตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน นำโดย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวณัฐชยา ลิไธสง รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน ประกอบด้วย

1. อาคาร แบบ 017 รร.วัดท่าเยี่ยม อ.พุทไธสง

2. อาคาร ป.1 ฉ รร.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) อ.นาโพธิ์

3. บ้านพักครู รร.บ้านกอกดอนพะยอม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

4. อาคาร ป.1ซ/2 รร.บ้านปะคำสำโรง อ.คูเมือง

5. อาคาร ป.1 ฉ รร.วัดบ้านเบาน้อย อ.คูเมือง

6. สนามกีฬา รร.บ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสง

S 5627909

S 5627919

S 5627913