วันที่ 30-31 มีนาคม 2564
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง นำโดย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวรัชนี จินดาศรี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบอาคารที่ขอรื้อถอน ดังนี้
1.  อาคารเรียน รร.วัดบ้านปะเคียบ อ.คูเมือง
2. ส้วม จำนวน 2 หลัง รร.บ้านดงพลอง อ.แคนดง
3. อาคารเรียน รร.บ้านสระกุด อ.สตึก
4. บ้านพักครู รรบ้าร่นอทอง อ.สตึก
5.  บ้านพักครู รร.ชุมชนบ้านสะแก อ.สตึก
6. ส้วม รร. บ้านโนนยาง อ.สตึก
7. อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
8. อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง รร. วัดสระบัว
9. อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง รร.สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
10. อาคารเรียน รร.บ้านคูฯ
11. อาคารเรียน รร.บ้านโคกกุง
165709778 816775672597238 8561977106987382876 n
166141722 816776889263783 8825240569967248359 n