วันที่  6  กรกฎาคม  2564  เวลา 10.00 น.           
     นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก  สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน  ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ 1/2564  ณ  อาคารเกียรติยศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 

S 7430166

S 7430156