วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายวิทยา  นนท์นภา  และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4

S 8372273

S 8372288