วันที่ 22 กันยายน 2564
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, น.ส.ณัฐชยา ลิไธสง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายธวัช แวงดงบัง นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตรวจการรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
 
151739
151740
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved