วันที่ 22 กันยายน 2564
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, น.ส.ณัฐชยา ลิไธสง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายธวัช แวงดงบัง นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตรวจการรื้อถอนอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
 
151739
151740