การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 ประจำปีการศึกษา 2566
S 8421473
 
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 ประจำปีการศึกษา 2566 “พุทไธสง 2 เกมส์” ณ สนามโรงเรียนวัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
S 8421446
 
S 8421466
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved