วันที่ 31 สิงหาคม 2564

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2564  สำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละ 1 คน  โดยแบ่งเป็น 10 รุ่น ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์

       พระปลัดไมตรี ทนฺตกาโย หัวหน้าสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรหลัก, โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของนางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรร่วม, นางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

240827069 880527315927240 6565734637672797463 n

240642888 880528765927095 2733450820309337443 n240831942 880528672593771 5838166590450334800 n

240888689 880532005926771 6671089389261289317 n