วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาคารโอภาสเสกสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น., อ.ก.ต.ป.น. และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
S 8208849
 
S 8208786
รูปภาพเพิ่มเติม
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved