วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาคารโอภาสเสกสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น., อ.ก.ต.ป.น. และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
S 8208849
 
S 8208786
รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100027944383010&set=a.920154025592735