วันที่ 10 กันยายน 2564

      นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนายวิทยา  นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564  โรงเรียนในสังกัด อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

S 8462400

S 8462437

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.925294555078682