วันที่ 13 กันยายน 2564

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4   และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะที่ 1 ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางเพลินจิตร นัดกล้า ผอ.รร.อนุบาลสตึกฯ และนางประคองณัฐ แสนสนาม ผอ.รร.บ้านโนนค้อ ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มโรงเรียนสตึก 1, 2 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ รร.อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

S 8486928

S 8486922

S 8487014

S 8486972

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.927226308218840