วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

     ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักวิจัยในสำนักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและโรงเรียนพื้นที่พิเศษ จำนวน 25 คน วิทยากรในการอบรม ดร.ยุทธภูมิ ดรเถื่อน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และนางสาวสายรุ้ง ทวีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

S 8650821

S 8650864

 

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.936298737311597