หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ว23/2564

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่…
เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3487-w23-2564.html

Facebook สพร.
https://www.facebook.com/223913787638887/posts/4615847925112096/?d=n