วันที่  23  สิงหาคม  2564  เวลา  09.30 น.

               นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4   เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ  ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ โดยมีนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  กล่าวรายงาน

S 8003616

S 8003679

 

รูปภาพเพิ่มเติม

2564-08-23