นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ต้อนรับคณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2482020 1 ๒๐๐๘๒๔ 99

วันที่  24  สิงหาคม  2563  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)  ผู้รับการประเมิน  นายโพชัน ขุนาพรม, นายวิทยา นนท์นภา และนายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1, นายสุชิต ชมพูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 และนายสมศักดิ์ ศิลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 1

2482020 1 ๒๐๐๘๒๔ 6

2482020 1 ๒๐๐๘๒๔ 3

2482020 1 ๒๐๐๘๒๔ 9

 

2482020 1 ๒๐๐๘๒๔ 18

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved