วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา  ผอ.รร.บ้านหนองขวาง,นายภาคภูมิ แก้วกูล ผอ.รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์  กลุ่มพัฒนาครูฯ ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก)      

       ผู้รับการประเมิน นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน ผอ.รร.บ้านกอกโคกวิทยา และนายธิติพันธ์ อะทาโส ผอ.รร.บ้านคูบอน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 S 6144469S 6144531S 6144344

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved