วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
    นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา ผอ.รร.บ้านหนองขวาง,นายภาคภูมิ แก้วกูล ผอ.รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ กลุ่มพัฒนาครูฯ ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือนแรก)
    ผู้รับการประเมิน   นายอดิศักดิ์  มณีภาค ผอ.รร.บ้านปะคำดง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
S 6144795
S 6144668
S 6144769