วันที่ 5 มีนาคม 2564

       นายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อม และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

D6EA2ACB 2AC2 4505 9032 323856A9353D

2428F433 9179 437E 823B A6E7DD5C3494

จดหมายขาวเขต

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved