วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

    นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา  1  ปี   ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นางไข่มุก  ลีแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี  ณ  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์  

208962382 4064696496932915 5589250150965462034 n

210077275 4064697553599476 4201372679826909105 n

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved