วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

    นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา  1  ปี   ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นางไข่มุก  ลีแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี  ณ  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์  

208962382 4064696496932915 5589250150965462034 n

210077275 4064697553599476 4201372679826909105 n