วันที่  17  สิงหาคม  2564 

    นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนางศรีอรุณ  วิชชาพิณ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมประชุมคณะทำงาน  5  เขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)  ประจำปี  2564  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

IMG 9756

 

IMG 9801