วันที่ 4 ตุลาคม 2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดยนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ .สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต และนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก นำโดยนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวนิพัชดา พวยอ้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
S 8740904
 
S 8741020
 
รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/media/set?vanity=100027944383010&set=a.920154025592735