วันที่  17  สิงหาคม  2564 

    นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนางศรีอรุณ  วิชชาพิณ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมประชุมคณะทำงาน  5  เขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)  ประจำปี  2564  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

IMG 9756

 

IMG 9801

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved