99

วันที่ 30 มีนาคม 2565

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   ร่วมประชุมพัฒนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  

     ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการประชุม จำนวน 64,750.00 บาท

IMG 1720

1

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved