"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้สถานศึกษา"
 
S 6955078
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 69 โรงเรียน ภายใต้แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
S 6955027
 
 
 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved