"อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาฯ รับนโยบายการดำเนินงานผ่านการประชุมแบบออนไลน์"

S 9109771

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4   คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายศักดา จันทร์ฝอย ประธานอนุกรรมการ ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับนโยบายการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก ก.ศ.จ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

S 9109753

S 9109764

 

 

 

 

 

 S 9109748

S 9109763

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved