การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา  

S 9896021

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

       นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา นางสาวชดาษา พะนิรัมย์   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสระกอไทร อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการประกอบด้วย นางเพลินจิตร นัดกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) นางสมพร ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง   โดยมีนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านสระกอไทร อ.สตึก จ.บุรีรัมย์   

S 9895969

S 9896005

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved