การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สายงานบริหารสถานศึกษา

S 10002477

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

       นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา นางสาววิจิตรา พิชญสมบัติ   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตาด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ คณะกรรมการประกอบด้วย นายนิมิต วิลาศ ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม และนายอธิศักดิ์ มณีภาค ผอ.รร.บ้านปะคำดง     โดยมีนางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะผู้บริหารสถานศึกษา   คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 

S 10002597

S 10002601

S 10002571

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved