ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

 

 

 

 

            ข้อมูล ;  ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

                          E-Office สพป.บร.4