ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU) ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

   นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 375/2566  สั่ง ณ วันที่  5 ตุลาคม 2566  โดยมีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  จำนวน 24  คน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน โดยได้มอบแนวคิดในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนสถานะจากครูผู้สอนเป็นผู้บริหาร   ขอให้ผู้บริหารใหม่ทุกคนจงตั้งใจทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (MOU)ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา     ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Scroll to Top