นายชวลิต เจนเจริญ การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17

วันนี้ 16 พฤศิจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเทวราชอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Scroll to Top