งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม รร.บ้านใหม่ไชยพจน์ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

   นายชวลิต  เจนเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2566  กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์  1  ณ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

Scroll to Top