ข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

ข่าวกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗   นายชวลิต  เจนเจริญ  […]

การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

ผอ.สพป.บร.4 นำข้าราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 19 มิถุนายน 2566นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำ

ผอ.สพป.บร.4 นำข้าราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรมและธรรมาภิบาล Read More »

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00น.สำนักงาน

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ Read More »

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย สารุสุข

นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ Read More »

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 3

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองและสังค

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 3 Read More »

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองและสังค

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2 Read More »

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองและสังค

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1 Read More »

Scroll to Top