สถานที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
 โทร : 044-689-445
 โทรสาร : 044-689-095
 อีเมล : brmarea4@gmail.com
 Admin : wuttinan@esdc.go.th

Scroll to Top