1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567
  2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567
  3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
    4.1 ประจำปีงบประมาณ 2566
    4.2 ประจำปีงบประมาณ 2565
Scroll to Top