หนังสือ ก.ค.ศ. ว10 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ก.ค.ศ. ว10-2564  วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา.pdf)ก.ค.ศ. ว10-2564 วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา.pdf 2901 kB2021-07-11 12:23
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved