ถาม-ตอบ กลุ่มงานต่างๆ (2 topics)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ การดำเนินการของกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Category
นาย ก's Avatar
ทดสอบครั้งที่ 1
by นาย ก
1 year 6 months ago
No topics
No topics
No topics
No topics
No topics
No topics
No topics
No topics

แนะนำการใช้งาน (1 topics)

แนะนำการใช้งาน กระดานถาม-ตอบ Q:A
Category

กระดาน ถาม-ตอบ Q:A (6 topics)

นี่คือหมวดหลักฟอรัม ซึ่งจะเป็นหน้าหลักก่อนที่จะเข้าไปยังหน้าย่อยของหมวดต่างๆ ของฟอรัม ในการกำหนดหมวดหมู่ต่างๆ จะต้องเริ่มต้นจากระดับแรกสุดนี้
Category
สอบถาม ข้อมูลทั่วไป การดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
นาย ง's Avatar
ทดสอบครั้งที่ 4
by นาย ง
1 year 6 months ago
    Total users online: 0 Members and 34 Guests Online
Time to create page: 0.433 seconds
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved