หนังสือ ก.ค.ศ.ว 11 ปี 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (ก.ค.ศ. ว11-2564  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์.pdf)ก.ค.ศ. ว11-2564 วิทยฐานะศึกษานิเทศก์.pdf 1925 kB2021-07-11 12:27
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved