"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ต้อนรับเจ้าหน้าที่โอนมาปฏิบัติราชการ"

 

S 13008968

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

          นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายอภิวัฒน์ บุบผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ในโอกาสโอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

S 13008989 0

 ดร.พิทักษ์  สมพร้อม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 

 

S 13008975 0

นายอภิวัฒน์  บุบผา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved