ตรวจสอบคะแนนสำหรับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
Attachments:
URLDescriptionFile sizeCreated
Access this URL (http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin)Application.htm 14 kB2023-10-02 12:04
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved