ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (3832 ว.pdf)3832 ว.pdf 6436 kB2023-10-31 11:09
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved